Gå till innehåll
IFK Falun Alpin
IFK Falun Alpin

Årsmöte

 

IFK Falun Alpin följer IFK-föreningarnas normalstadga med den anpassning som görs för respektive förening. Se vår stadgar. Pdf, 225.8 kB. Enligt den så skall årsmöte hållas senast 3 månader efter verksamhetsårets slut(vi har verksamhetsår 1/7-30/6) så vårt årsmöte skall hållas innan september månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan årsmöte och enligt stadgan så ska det skickas ut eller publiceras i ortspressen. Vi har likställt detta med att kallelsen publiceras på föreningens hemsida. Handlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast 1 vecka innan årsmöte och dessa handlingar publicerar vi också på hemsidan.

Förslag som medlemmarna vill att årsmötet ska behandla skall vara styrelsen(i första hand ordförande) tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet så att styrelsen hinner behandla dem och ge ett skriftligt svar som föredras på årsmötet.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare: Andreas Thunmarker

Besöksadress

Hinsnorsvägen
791 93 Falun

Postadress
IFK Falun Alpin - Skidor
Box 100
79123 Falun

Kontakta oss

Tel: 023-38 31 880
E-post: info@falunalpin.nu